Postup správného výběru úklidové firmy:

Poptávku na úklidové práce zadejte minimálně třem firmám. Nezapomeňte uvést přesné specifikace úklidových prací, jejich četnost, rozlohu prostorů určených k úklidu, druh podlahové krytiny, případně Vaše další požadavky. Při větších zakázkách bývá samozřejmostí přiložení stavebních výkresů s tabulkami ploch v m2.

Vybírejte úklidové firmy podle referencí, firma by měla uvést základní výpis podobných úklidů včetně kontaktů na objednatele úklidových prací a jmen pracovníků, kteří provádějí jednotlivé úklidy. Podle potřeby zavolejte na objednatele úklidů a zeptejte se jich na kvalitu úklidů a například na to, jak byla firma ochotná řešit případnou reklamaci služeb.

Pokud je výběrové řízení dvoukolové, nechte si ve druhém kole nejvýhodnější úklidové firmy pozvat na místo úklidových prací, projděte s nimi všechny prostory určené k úklidu aby zástupci jednotlivých firem mohli případně upravit cenovou nabídku.

Dbejte také na to, jaká je profesionalita cenové nabídky, zda je v ní jasně napsán rozsah a specifikace úklidových prací a jak dlouho úklidové firmě trvalo vypracování cenové nabídky.

U uváděné ceny se ujistěte, zda je částka včetně DPH či nikoliv.

Zjištěte si, zda má firma odpovídající pojištění za případné škody.

Před podepsáním smlouvy si návrh této smlouvy nechte předem zaslat, aby jste si ho mohli v klidu přečíst a případně podat návrhy k doplnění. Seriózní firma by měla nabídnout zkušební dobu úklidových prací v délce dvou až tří měsíců.

Doporučená kritéria hodnocení cenových nabídek:

Výše nabídkové ceny podle zadávací dokumentace - 40%

Zkušenosti s úklidem objektů podobného charakteru a reference zákazníků - 35%

Komplexnost nabídky z hlediska rozsahu poskytovaných služeb - 15%

Technická a personální připravenost k plnění zakázky - 10%

PS: pro instituce, ktere jsou plátci DPH můžete přejít na stránky partnerské firmy Úklidy Group, s.r.o., www.uklidygroup.cz

Hodně štěstí při výběru kvalitní úklidové firmy přeje:

Petr Jančálek | úklidová firma TOP CLASS Service

info@topclassservice.cz

Web: www.topclassservice.cz/poptavka_uklidovych_praci_vzor.html